การย้ายอีเมล


การย้ายอีเมล

1. เลือกที่อีเมลที่ต้องการย้าย

2. คลิกที่ Action icon ใน toolbar เลือก Move จาก menu


การย้ายอีเมล

3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการย้าย แล้วคลิกที่ Move