การเก็บข้อมูลอีเมลแบบทั้งโฟลเดอร์


การเก็บข้อมูลอีเมลแบบทั้งโฟลเดอร์

1. เลือก E-mail Folder ใน Folder tree

2. คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Archive


การเก็บข้อมูลอีเมลแบบทั้งโฟลเดอร์

3. คลิก Archive ที่หน้า Archive messages

4. โฟลเดอร์จะย้ายไปอยู่ ในโฟลเดอร์ Archive