การลบอีเมล


การลบอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการลบ

2. คลิก Delete icon ใน toolbar อีเมลจะถูกย้ายไปอยู่ในโฟลเดอร์ Trash