วิธีลบอีเมลแบบถาวรจากโฟลเดอร์ Trash


วิธีลบอีเมลแบบถาวรจากโฟลเดอร์ Trash

1. เปิดโฟลเดอร์ Trash ใน folder tree

2. เลือกอีเมลที่ต้องการลบอย่างถาวร

3. คลิก Delete icon ใน toolbar อีเมลจะถูกลบอย่างถาวรไม่สามารถกู้คืนได้