การล้างข้อมูลในโฟลเดอร์อีเมล


การล้างข้อมูลในโฟลเดอร์อีเมล

1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการล้างจากใน Folder tree

2. คลิกที่ Folder-specific actions icon ถัดจากชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก Clean up