การค้นหาอีเมล


การค้นหาอีเมล

1. ใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาที่ Search bar
2
. จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการค้นหาจากทางด้านขวาถัดจาก Search bar
3. กด Enter เพื่อทำการค้นหาอีเมล