การแชร์ไฟล์กับทีมงาน


การแชร์ไฟล์กับทีมงาน

1. เลือกโฟลเดอร์ใน Folder tree
2. คลิกที่ Folder-specific action icon ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ คลิกที่ "Permissions/Invite people"


การแชร์ไฟล์กับทีมงาน

3. กรอกอีเมลภายในที่ต้องการแชร์ ที่ "Add people"
4. หากต้องการแชร์โฟลเดอร์ย่อยด้านในด้วยให้ เลือก "Apply to all sub folders"
5. จากนั้นกด "Save" เพื่อทำการแชร์ข้อมูลไปยังทีม