การบันทึกผู้รับอีเมลทั้งหมดใน Distribution List


การบันทึกผู้รับอีเมลทั้งหมดใน Distribution List

1. เลือกที่อีเมลที่ต้องการเชิญ
2. คลิกที่ Action icon จากนั้น เลือก Save as distribution list เพื่อสร้างรายการการแบ่งปัน


การบันทึกผู้รับอีเมลทั้งหมดใน Distribution List

3. ตั้งชื่อ distribution list ใน Name และเพื่มคนใน List โดยการกรอกอีเมลที่ Add contact
4. กด Create ทางด้านบนเพื่อสร้างรายการ