ส่วนประกอบของปฏิทิน


ส่วนประกอบของปฏิทิน

 

 1. ค้นหา การนัดหมาย (การค้นหาทำได้โดยการ คลิกที่ Search bar ใส่ช้อความที่ต้องการค้น คลิกที่  All Folder เพื่อเปลี่ยน Folder ในการค้นหา)
 2. Folder tree
 3. My calendars - เนื้อหาของปฏิทินที่เราสร้าง
 4. All my appointments - การนัดหมายทั้งหมด
 5. Public calendar - เนื้อหาของปฏิทินที่ถูก Share กับทุก User
 6. Toolbar
 7. New – สร้างการนัดหมาย
 8. Scheduling – เปิดเพื่อดูการนัดหมายทั้งหมดพร้อมกับผู้เข้าร่วมคนอื่น
 9. Today – ตารางการนัดหมายของวันนี้
 10. View
 11. Day – เลือกดูปฏิทินแบบ วัน
 12. Workweek – เลือกดูปฏิทินแบบ สัปดาห์ทำงาน (จันทร์-ศุกร์)
 13. Week – เลือกดูปฏิทินแบบ สัปดาห์
 14. Month – เลือกดูปฏิทินแบบ เดือน
 15. List – เลือกดูปฎิทินแบบ รายการกิจกรรม
 16. Folder view - เลือกเพื่อดู Folder
 17. Classic colors – สีสว่าง
 18. Dark colors – สีเข้ม
 19. Custom colors – สีที่เลือก
 20. Print – Print ปฏิทิน