การแสดงผลของตารางการนัดหมาย


การแสดงผลของตารางการนัดหมาย

การแสดงผลของตารางการนัดหมาย

การแสดงผลของตารางการนัดหมาย
สามารถดูได้ 5 แบบ คือ โดยการเลือกที่ View ทางด้านขวามือ
แล้วเลือกหัวข้อที่ต้องการในช่อง Layout ว่าต้องการดูแบบไหน

แบบ Day-วัน
Workweek-จันทร์-ศุกร์
Week-สัปดาห์
Month-เดือน
List-รายการ