การแชร์การนัดหมาย


การแชร์การนัดหมายการแชร์การนัดหมาย

สามารถแชร์การนัดหมาย กับ User ภายในหรือภายนอกได้

โดยการสร้างโฟลเดอร์ตารางนัดหมาย

เลือก Add new calendars คลิกที่ Add as Public calendar