การส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม


การส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วมการส่งอีเมลถึงผู้เข้าร่วม

สามารถส่งอีเมล์การนัดหมายให้กับผู้เข้าร่วมได้ โดยการคลิกที่การนัดหมาย

  • หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Send email to all participants ในหน้าต่าง Pop-up
  • หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Send email to all participants ใน Display area กรอกข้อมูลรายละเอียดแล้ว กดส่ง Send a new E-mail