การสร้าง Distribution List จากรายชื่อผู้เข้าร่วมนัดหมาย


การสร้าง Distribution List จากรายชื่อผู้เข้าร่วมนัดหมาย

 

สามารถทำได้โดยการคลิกที่การนัดหมายในหน้า 

  • หากอยู่ในหน้า Calendar View ให้คลิก Save as distribution list ในหน้าต่าง Pop-up
  • หากอยู่ในหน้า List  ให้คลิก Save as distribution list ใน Display area เพื่อทำการสร้างรายการ