วิธีย้าย Contact จาก Gmail


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

1. ไปที่หน้า รายชื่อผู้ติดต่อ ใน Gmail


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

2. คลิกที่ เพิ่มเติม จากทางด้านซ้าย จากนั้นเลือก ส่งออก


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

3. เลือก ไปที่รายชื่อติดต่อเดิม


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

4. คลิกที่ เพิ่มเติม ทางด้านบน จากนั้นเลือก ส่งออก


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

5. เลือก ความต้องการ การส่งออกรายชื่อติดต่อ

6. เลือกรูปแบบการส่งออก รูปแบบ vCard จากนั้นคลิก ส่งออก


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

 

7. ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import


วิธีย้าย Contact จาก Gmailวิธีย้าย Contact จาก Gmail

8. เลือก vCard format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่  Select file เลือกไฟล์ vCard


วิธีย้าย Contact จาก Gmail

9. คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)