วิธีย้าย Contact จาก Outlook


 

วิธีย้าย Contact จาก Outlook

1 ไปที่หน้า การเชี่อมต่อบุคคล ใน Outlook.com


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

2 คลิกที่ จัดการ ที่แถบทางด้านบน แล้วเลือก ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อใช้กับ Outlook.com และบริการอื่นๆ


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

3 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

 

4 จากนั้นไปที่หน้าเว็บเมล


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

5 ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Export


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

6 เลือก Format เป็น CSV จากนั้นกด Export อีกครั้ง


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

7 เลือก บันทึกแฟ้ม จะได้ไฟล์ export.csv


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

8 เปิดไฟล์ OutlookContacts.csv และ export.csv


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

9 ใส่รายละเอียดชื่อ ใน export.csv


วิธีย้าย Contact จาก Outlook

10. จากนั้น Copy E-mail Address จาก OutlookContacts.csv  ไปใส่ที่ Email 1 ใน export.csv

วิธีย้าย Contact จาก Outlook

วิธีย้าย Contact จาก Outlook

10 จากนั้น Copy E-mail Address จาก OutlookContacts.csv  ไปใส่ที่ Email 1 ใน export.csv

11 ไปที่หน้า Address Book แล้วเลือก Folder-specific actions ที่ Icon ถัดจากชื่อของ Folder แล้วคลิกที่ Import

12 เลือก CSV format ที่หน้าต่างการนำเข้า คลิกที่  Select file เลือกไฟล์ export.csv

13 คลิกที่ Import (รายชื่อผู้ติดต่อจะอยู่ใน Folder ที่เลือกไว้ข้างต้น)