การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

คลิกที่ Calendar


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

คลิกขวาแล้วเลือก New Calendar


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

เลือก On the Network แล้วกด Next


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

กลับไปที่หน้า Webmail คลิกที่ Calendar จากนั้นคลิกขวาที่ปฎิทิน เลือก Properties จากนั้น คัดลอก CalDAV URL เก็บไว้


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

กลับไปที่หน้า New Calendar เลือก CalDAV จากนั้น วาง CalDAV URL ที่เรา คัดลอกไว้แล้วกด Next


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

ตั้งชื่อ เลือกสีตามต้องการแล้วกด Next


การตั้งค่า Calendar บน Thunderbird

 กด Finish