เพิ่ม icon อีเมลลงบน Desktop


เพิ่ม icon อีเมลลงบน Desktop

1.ไปที่ กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome >เลือก เครื่องมือเพิ่มเติม >เลือก เพิ่มลงในเดสก์ท็อป


เพิ่ม icon อีเมลลงบน Desktop

2.กด "เพิ่ม"


เพิ่ม icon อีเมลลงบน Desktop

3.เสร็จเรียบร้อย คลิกเข้าใช้งานได้เลย