การรีเซ็ทรหัสผ่าน


การรีเซ็ทรหัสผ่าน

1. เลือกเมนู "ผู้ใช้งาน"


การรีเซ็ทรหัสผ่าน

2. คลิกที่ "รีเซ็ตรหัสผ่าน" ตามรายชื่อที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน


การรีเซ็ทรหัสผ่าน

3. จะปรากฏหน้ารีเซ็ตตามรูป หากต้องการให้ระบบสร้างรหัสผ่านแบบอัตโนมัติ ให้คลิก “เริ่มต้นใหม่” ได้เลย

แต่ถ้าหากต้องการ กำหนดรหัสผ่านเองให้ ปิดการสร้างรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ (ตามรูปที่ 4)


การรีเซ็ทรหัสผ่าน

4. ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ เสร็จแล้วกด “เริ่มต้นใหม่” 

เสร็จสิ้นการรีเซ็ทรหัสผ่าน