การแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัท


การแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัท1. เลือกปุ่ม “โปรไฟล์ของบริษัท”


การแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัท2. จะปรากฏเป็นหน้าดังกล่าวตามรูปด้านบน จากนั้นเลือกที่เมนู “โปรไฟล์”


การแก้ไขโปรไฟล์ของบริษัท3. จะปรากกฎเป็นหน้าดังกล่าว สามารถแก้ไข ชื่อองค์กร, อีเมลผู้ดูแลระบบหลัก และ ที่อยู่อีเมลสำรอง (แจ้งไว้สำหรับอีเมลหลักติดต่อไม่ได้) หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วให้กด “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน