การเปิดระบบความปลอดภัย(การเข้าถึงแอป)


การเปิดระบบความปลอดภัย(การเข้าถึงแอป)1. เลือกที่ปุ่ม “ความปลอดภัย”


การเปิดระบบความปลอดภัย(การเข้าถึงแอป)2. ไปที่ "การตั้งค่าพื้นฐาน"


การเปิดระบบความปลอดภัย(การเข้าถึงแอป)3. เลือก "ไปที่การตั้งค่าสำหรับแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่า"


การเปิดระบบความปลอดภัย(การเข้าถึงแอป)4. ติ๊กเลือกที่ "บังคับใช้การเข้าถึงแอปที่มีความปลอดภัยน้อยกว่าสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด"  เสร็จสิ้นขั้นตอน