การส่งอีเมลแบบ BCC & CC


การส่งอีเมลแบบ BCC & CC

1. กดที่ปุ่ม “New Email”


การส่งอีเมลแบบ BCC & CC

2. จะปรากฏหน้าต่าง Message ให้กดที่แถบเมนู “Options” กดที่ “BCC” จะมีช่อง Bcc เพิ่มขึ้นมาดังรูปตัวอย่าง                                                  

1) ใส่ชื่ออีเมลผู้รับที่เป็นเป้าหมายหลักที่เจาะจงส่งถึงโดยตรง ลงในช่อง To..

2) ใส่ชื่ออีเมลของผู้รับที่แค่ส่งมาแจ้งให้ทราบ ลงในช่อง Cc..

3) ใส่ชื่ออีเมลสำเนาซ่อนจากผู้รับคนอื่น ลงในช่อง Bcc.. (โดยที่ผู้รับในช่อง To และ Cc.. จะไม่รู้ว่าเราส่งไปให้คนอื่นในช่อง Bcc แต่ในทางกลับกัน ผู้รับในช่อง Bcc จะเห็นอีเมลของผู้รับทั้งหมด)