ธงแดง (Flag)


ธงแดง (Flag)

ที่รายการอีเมลใน Inbox ในหัวข้ออีเมลทางด้านขวามือ เมื่อนำเม้าส์ไปชี้ที่อีเมลจะเห็นว่า มีสัญลักษณ์รูปธง 


ธงแดง (Flag)

เลือกอีเมลที่ต้องการระบุว่ามีความสำคัญ เช่น ด่วน, ด่วนมาก, สำคัญมาก, ยังอ่านไม่จบ หรือรอการตอบกลับ เป็นต้น


ธงแดง (Flag)

และถ้าหากต้องการเอาสัญลักษณ์รูปธงออก ให้กดคลิกขวาที่รูปธง จะมีตัวเลือก ให้เลือก “Clear Flag” รูปธงก็จะหายไป