ส่งอีเมลแบบ Reply


ส่งอีเมลแบบ Reply

1. เลือกอีเมลที่จะตอบกลับ จากนั้นกดที่ปุ่ม "Reply" 


ส่งอีเมลแบบ Reply

2. หลังจากที่กด ปุ่ม Reply แล้วจะเห็นว่าในช่อง Subject: ก็จะมีคำว่า RE…แสดงหน้าชื่อเรื่องเก่าที่ส่งมาด้วย พิมพ์ข้อความที่ต้องการตอบกลับ และกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งอีเมลตอบกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน