การลบอีเมล


การลบอีเมล

เลือกอีเมลที่ต้องการจะลบ จากนั้นกดที่ “Delete” จดหมายที่ถูกลบจะไปอยู่ที่ Trash 


การลบอีเมล

หรือจะลบด้วยวิธี กดเลือกอีเมลแล้วคลิกขวาจะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมาตามรูปตัวอย่าง เสร็จสิ้นขั้นตอน