การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox


การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox

1. กดคลิกขวาที่ Inbox เลือกเมนูย่อย “New Folder”


การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox

2. จากนั้นจะมีช่องปรากฏขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือใต้ Inbox  ใส่ชื่อโฟลเดอร์  เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน