การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

1. กดที่ปุ่ม “File”


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

2. กดที่ “Options”


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

3.กดที่เมนู “Advanced” จากนั้นเลือกที่ “Send/Receive”


การ Sync ข้อมูล Send & Receive ของ Outlook กับ server

4. ภายใต้หัวข้อ Setting for group “All Accounts”

- Include this group in send/receive (F9). (กด F9 เพื่อสั่งให้ outlook sync อีเมล)

- Schedule an automatic send/recive every 30 minutes. (sync อีเมลอัตโนมัติ ทุกๆ 30 นาที)

หมายเหตุ ** ผู้ใช้ไม่ควรปรับให้ต่ำกว่า 5 นาที เพราะอาจจะมีผลทำให้โปรแกรมทำงานหนักเกินไป

- Perform an automatic send/receive when exiting. (เมื่อมีอีเมลเข้ามาใหม่จะทำการซิงค์อีเมลอัตโนมัติ)

เลือกตามภาพด้านบน (หรือตามต้องการ) แล้วกด “OK” เสร็จสิ้นขั้นตอน