การ Import file


การ Import file

1. คลิกที่เมนู “File” เลือก “Import/Export


การ Import file

2. จะปรากฏหน้า Import and Export Wizard ให้เลือก “Import from another program or file” จากนั้นกด “Next”


การ Import file

3. ให้เลือก “Personal Folder File  (.pst)” และกด “Next”


การ Import file

4. เลือกที่จัดเก็บไฟล์ ที่ “Browse..”  พร้อมกำหนดชื่อไฟล์ตามที่ต้องการ โดยจะมีนามสกุล .pst และกดเลือก “Replace duplicates with items exported” (ตามรูป) เสร็จแล้วกดที่ปุ่ม “Finish” 


การ Import file

5. จะมีหน้าต่าง Create Outlook Data File สำหรับให้ใส่รหัสผ่านของไฟล์ที่ทำการ Backup เก็บไว้ที่เครื่อง เมื่อสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้ว ให้กด “OK”


การ Import file

6. จากนั้นให้เลือก “Import items into the same folder in: ” จากนั้น กด “Finish” เสร็จสิ้นขั้นตอน