ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

1. กดที่ “Action” เลือก Junk E-mailจากนั้นเลือก “Junk E-Mail Options


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

2. จะปรากฏหน้า Junk Email Options กดที่ “Safe Senders จากนั้นกดที่ “Add เพื่อเพิ่มอีเมล

ในรูปตัวอย่างจะใส่อีเมลชื่อ “test@mailmaster.co.th” จากนั้นกด “Ok


ตั้งค่าไม่ให้ เมล์เข้า junk mail

3. อีเมลที่กรอกไปจะปรากฏที่ช่อง จากนั้น กด “Ok เสร็จสิ้นขั้นตอน