การใส่ลายเซ็น (Signature)


การใส่ลายเซ็น (Signature)

1. กดที่ปุ่ม “New”


การใส่ลายเซ็น (Signature)

2. จะมีหน้าต่าง Message ปรากฏขึ้นมา ให้กดที่ “Signature” และเลือกเมนูย่อย “Signatures….” อีกครั้ง


การใส่ลายเซ็น (Signature)

3. จะมีหน้าต่าง Signature and Stationery ปรากฏขึ้นมา ให้กดที่ “New” จะมีหน้าต่าง New Signature จะปรากฏขึ้นมาอีก แล้วให้กำหนดชื่อ ลายเซ็น ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกด “OK”


การใส่ลายเซ็น (Signature)

4. ให้พิมพ์รายละเอียดของลายเซ็น เช่น ชื่อผู้ส่ง โลโก้ เบอร์ ชื่อบริษัท อีเมล์ หรืออื่นๆตามที่เราต้องการลงในช่อง “Edit signature” ตามรูปตัวอย่าง

ที่ช่อง E-mail account: ให้เลือกอีเมล์ที่ต้องใช้กับลายเซ็นที่สร้าง

ที่ช่อง New messages: ให้เลือก ลายเซ็นที่สร้าง เพื่อกำหนดใช้ทุกครั้งที่ สร้างอีเมล์

Replies/forwards: ให้เลือก ลายเซ็นที่สร้าง เพื่อกำหนดใช้ทุกครั้งที่ ตอบเมล์ หรือส่งเมล์ต่อ

หลังจากทำการใส่ข้อมูลลงในลายเซ็นเรียบร้อย ให้กด “OK”

***แต่ถ้าหากต้องการแทรกโลโก้ที่เป็นรูปภาพ ให้กด การใส่ลายเซ็น (Signature)ที่แถบเครื่องมือ Edit Signature


การใส่ลายเซ็น (Signature)

5. ให้เลือกไฟล์รูปที่ต้องการ แล้วกด “Insert”


การใส่ลายเซ็น (Signature)

6. ไฟล์รูปลายเซ็นจะปรากฏตามรูปตัวอย่าง

ที่ช่อง E-mail account: ให้เลือกอีเมล์ที่ต้องใช้กับลายเซ็นที่สร้าง

ที่ช่อง New messages: ให้เลือก ลายเซ็นที่สร้าง เพื่อกำหนดใช้ทุกครั้งที่ สร้างอีเมล์

Replies/forwards: ให้เลือก ลายเซ็นที่สร้าง เพื่อกำหนดใช้ทุกครั้งที่ ตอบเมล์ หรือส่งเมล์ต่อ

จากนั้น ให้กด “OK”


การใส่ลายเซ็น (Signature)

7. หลังจากสร้างลายเซ็นเสร็จ ในครั้งแรกลายเซ็นจะยังไม่แสดง ให้เราคลิกเลือกที่ “Signature” แล้วคลิกเลือก ลายเซ็น ที่ได้ทำการสร้างไว้  หลังจากนั้นลายเซ็นนี้จะแสดงทุกครั้งสร้างอีเมล์ หรือทุกครั้งที่ตอบกลับ ส่งต่ออีเมล์ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย