การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “New”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

2. กดที่ “Attach File”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

3. จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด “Insert”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

4. ไฟล์จะมาปรากฏที่ หน้าต่าง Message ตามรูปตัวอย่าง กดที่ “Send” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน