ส่งอีเมลแบบ Reply to All


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

1. เลือกอีเมลที่จะตอบกลับ จากนั้นกดที่ปุ่ม “Reply”


ส่งอีเมลแบบ Reply to All

2. หลังจากที่กด ปุ่ม Reply All แล้วจะเห็นว่าในช่อง Subject: ก็จะมีคำว่า RE…แสดงหน้าชื่อเรื่องเก่าที่ส่งมาด้วย การตอบกลับไปนี้จะเป็นการส่งอีเมล์กลับไปหาทุกคนที่มีรายชื่ออีเมล์อยู่ในช่อง To… และในช่อง Cc… ด้วยเนื้อความเดิม และข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่มลงไป พิมพ์ข้อความใหม่ และกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งอีเมลตอบกลับ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน