การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก “View Settings..”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

2. จะมีหน้าต่าง Advanced View Settings Calendar ปรากฏ ให้กดที่ “Other Settings..” จากนั้น หน้าต่าง Format Calendar จะปรากฏ ให้กดที่ช่อง Font.. 


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

3. หน้าต่าง Font จะปรากฏ ให้เลือกรูปแบบของตัวอักษรที่ต้องการ เมื่อเลือกรูปแบบของตัวอักษรเสร็จให้กด “OK”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

4. จะกลับมาที่หน้า Format Calendar ให้กด “OK” ที่หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 รูปแบบของตัวอักษรจะเปลี่ยนตามที่เลือกไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน