ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก “Calendar Options..”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

2. หน้าต่าง Outlook Options จะปรากฏ ให้กดเลือกเมนู “Calendar” จากนั้นให้เลื่อนหา รายการ Display options จากนั้นให้กดเลือกที่ “Show week numbers in the month view and in the Date Navigator” (เป็นการตั้งค่าให้แสดงหมายเลขสัปดาห์ในตัวนำทางวันที่) จากนั้นกด “OK”


ตั้งปฏิทินให้แสดงหมายเลขสัปดาห์

3. ผลลัพธ์จะปรากฏดังภาพ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน