การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

1. กดที่ “File”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

2. เลือกเมนู “Options”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

3. จะปรากฏหน้าต่าง Outlook Option เลือกเมนู “Calendar” จากนั้นให้กดที่ “Add Holidays..” 


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

4. จะมีหน้าต่าง Add Holiday to Calendar ปรากฏ ให้เลือกประเทศที่เราต้องการทราบวันหยุด

ในตัวอย่างเลือก Thailand จากนั้นกด “OK”


การเพิ่มวันหยุดประจำปีลงไปในปฏิทิน

5. จากนั้นรอจนการ import เสร็จ จากนั้นวันหยุดก็จะไปปรากฏที่ปฏิทิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน