การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

1. ที่หน้าปฏิทิน กดคลิกขวาที่พื้นที่ว่าง จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา ให้เลือก “Other Settings”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

2.จะมีหน้าต่าง Format Calendar จะปรากฏ ให้กดที่ช่อง “Font”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

3. หน้าต่าง Font จะปรากฏ ให้เลือกรูปแบบของตัวอักษรที่ต้องการ เมื่อเลือกรูปแบบของตัวอักษรเสร็จให้กด “OK”


การเปลี่ยนแบบอักษรบนปฏิทิน

4. รูปแบบของตัวอักษรจะเปลี่ยนตามที่เลือกไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน