สร้างการนัดหมาย


สร้างการนัดหมาย

1. ไปที่ “New”กดที่ “Appointment”


สร้างการนัดหมาย

2. จากนั้นจะมีหน้า Appointment ปรากฏ

- กรอกที่ช่อง Subject ที่นัดหมาย
- กรอกที่ช่อง Location ที่นัดหมาย
- เลือกวันและเวลาที่นัดหมาย ใส่รายละเอียดเนื้อความหรือการตั้งค่าอื่นๆที่ต้องการ จากนั้น กด “Save & Close” การนัดหมายก็จะไปอยู่บนปฏิทิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน