วิธีสร้าง Folder ใน My Contact


วิธีสร้าง Folder ใน My Contact

1. เข้าที่ฟังก์ชั่นด้านล่าง (ที่หมายเลข 1) จากนั้นให้คลิกขวาที่เมนู Contacts ต่อมาให้กดเลือก “New Folder”


วิธีสร้าง Folder ใน My Contact

2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Create New Folder ให้กรอกชื่อโฟลเดอร์ที่ช่อง Name ที่หมายเลข 1 และเลือกโฟลเดอร์ “Contacts (This computer only)” ที่หมายเลข 2 จากนั้นกด “OK” ที่หมายเลข 3

(ตัวอย่างจะใส่ชื่อโฟลเดอร์ว่า “Team”)


วิธีสร้าง Folder ใน My Contact

3. โฟลเดอร์ชื่อ Team จะปรากฏที่ด้านซ้ายมือ เสร็จสิ้นขั้นตอน