วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

1. เข้าที่ฟังก์ชั่น “Contact” ที่หมายเลข 1 จากนั้นกดที่ “New Contact Group” เพื่อเริ่มสร้าง Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Contact Group ปรากฏ ให้ตั้งชื่อ Group (ที่หมายเลข1) จากนั้นกด “Add Members”                (ที่หมายเลข 2) เพื่อเลือกเมนู “From Address Book” (ที่หมายเลข 3) 


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

3. จากนั้น จะมีหน้าต่าง Select Members: Contacts ให้เลือก E-mail ลง Contact Group

กดพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาอีเมล หรือดับเบิ้ลคลิกที่อีเมล จะไปปรากฏที่ช่อง Members หากได้รายชื่อที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กด “OK”


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

4. จะกลับมาที่หน้าต่าง Contact Group กด “Save & Close”


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

5. หน้า Contacts จะแสดงกลุ่มรายชื่อที่ติดต่อ และสมาชิกใน Contact Group

หมายเหตุ **ในการส่งเมลที่ตั้ง Contact Group นั้น อีเมลฉบับนั้นจะส่งหาอีเมลที่อยู่ใน Contact Group ทั้งหมด