การติดตั้งผ่าน Apple Mail


สำหรับ อีเมลที่ต้องการใช้งาน จะต้องไปเปิดการใช้งานในส่วนของ แอปที่มีความปลอดภัยน้อย
ก่อนใช้ติดตั้งไปที่ https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha 

การติดตั้งผ่าน Apple Mail
1. ไปที่ Mail เลือก > Preferances

2. กด + เพื่อเพิ่ม Account


การติดตั้งผ่าน Apple Mail

3. เลือก Google แล้วกด > Continue


การติดตั้งผ่าน Apple Mail

4. กรอก อีเมล ผู้ใช้งาน เพื่ออนุญาตให้ mac เข้าถึงข้อมูลในอีเมล แล้วกด > ถัดไป


การติดตั้งผ่าน Apple Mail

5. กรอก รหัสผ่าน แล้วกด > ถัดไป


การติดตั้งผ่าน Apple Mail

6. เลือก app เพิ่มเติมที่ต้องการใช้งาน เสร็จแล้วกด > Done


การติดตั้งผ่าน Apple Mail

7. Account และ ข้อมูลอีเมล จะถูก Sync อัตโนมัติ 

   เริ่มใช้งานอีเมลบน Apple Mail ได้ทันที