การ Search Folders : Mail sent to public groups


การ Search Folders : Mail sent to public groups

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”

 


การ Search Folders : Mail sent to public groups

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Mail sent to public groups” จากนั้น กด “Choose”


การ Search Folders : Mail sent to public groups

3. หน้าต่าง Select Names: Contacts ปรากฏ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ ดับเบิ้ลคลิกเลือกชื่อนั้น แล้วรายชื่อที่เลือกจะไปอยู่ที่ช่อง From or Sent to -> รูปตัวอย่างเลือก “tipyada@mailmaster.co.th”

จากนั้นให้กด “Ok”


การ Search Folders : Mail sent to public groups

4. จะกลับมาที่หน้า New Search Folder รายชื่อที่ถูกเลือกจะมาอยู่ที่ช่อง Customize Search Folder จากนั้นให้กด “OK”


การ Search Folders : Mail sent to public groups

5. จะเห็นว่ามีแถบเมนู Sent to tipyada@mailmaster.co.th เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เนื่องจากในข้อที่ 3 ได้เลือกอีเมล tipyada เอาไว้ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Sent to tipyada@mailmaster.co.th”  อีเมลที่ส่งหา tipyada ทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล