การ Search Folders : Large mail


การ Search Folders : Large mail

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders : Large mail

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ ให้เลือกรายการ “Large Mail” หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดไฟล์ของอีเมลที่ต้องการค้นหา ให้กด “Choose” ที่หมายเลข 2 จากนั้นหน้าต่าง Mail Size จะปรากฏ ให้แก้ไขตัวเลขที่ต้องการ (ที่หมายเลข 3) จากนั้นกด “OK” (ที่หมายเลข 4) จากนั้นกด “OK” (ที่หมายเลข 5)


การ Search Folders : Large mail

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Larger than 100 KB เพิ่มขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือ เมื่อกดที่โฟลเดอร์ “Larger than 100 KB”

อีเมลที่ขนาดใหญ่กว่า 100 KB ทั้งหมดจะปรากฏที่ช่องอีเมล