การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

1. เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วจะปรากฏตามรูปด้านบน ให้กด “สร้าง"


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

2. จะปรากฏหน้า สร้างโปรไฟล์ ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานที่ช่อง ชื่อโปรไฟล์” (ตัวอย่างจะใช้ชื่อ “Support”) จากนั้นให้กด ตกลง”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

3. จากนั้นจะปรากฏหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้กดที่ช่อง กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง” จากนั้นกด ถัดไป”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

4. หน้าต่อมาให้กดที่ อินเทอร์เน็ตอีเมล” จากนั้นกด ถัดไป”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

5. จะปรากฏหน้าต่าง เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้ “กรอกข้อมูลที่ช่องว่างทุกช่อง” ในตัวอย่างนี้ จะใช้ชื่อ “Support”

ชื่อของคุณ : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

ที่อยู่อีเมล : ใส่ชื่ออีเมลของคุณ

ชนิดบัญชีผู้ใช้ : IMAP

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : "imap.mailmaster.co.th"

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก : "smtp.mailmaster.co.th"

ชื่อผู้ใช้ : ใส่ชื่อผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่านสำรับเข้าใช้งาน

    หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วให้กดที่ “การตั้งค่าเพิ่มเติม...”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

6. จะมีหน้าต่าง การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล ปรากฏขึ้นมา ให้เลือกเมนู “เซิร์ฟเวอร์ส่งออก” ให้กดที่

 “เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP)...” ตามรูปตัวอย่าง จากนั้นกดที่เมนู “ขั้นสูง”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

7. เมื่อกดที่เมนู ขั้นสูง แล้วให้ใส่ค่า เซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (IMAP) :  ใส่ 993  เลือกชนิดการเชื่อมต่อแบบ : SSL

เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) : ใส่ 587 เลือกชนิดการเชื่อมต่อแบบ : TLS

เมื่อใส่ค่าตามตัวอย่างเรียบร้อยแล้วให้กด “ตกลง”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

8. จะกลับมาที่หน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้กด ถัดไป”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

9. จะมีหน้า ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้  ปรากฏขึ้นมาเป็นการรีเช็ครหัสผ่านให้อีกครั้งว่ากรอกรหัสอีเมลถูกหรือผิด หากผิดจะขึ้นสัญลักษณ์           

 แต่ถ้าหากกรอกรหัสอีเมลถูกจะเป็นดังรูปตัวอย่าง ให้กด “ปิด"


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

10. จากนั้นให้กด “เสร็จสิ้น”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

11. จะกลับมาที่หน้าแรก ในช่อง ชื่อโปรไฟล์ จะปรากฏชื่อของผู้ใช้งานที่ได้เพิ่มไว้ ในหน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่  จากนั้นให้กด ตกลง”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

12. จะปรากฏหน้าอีเมลที่ได้เพิ่มบัญชีไว้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน