การสร้างอีเมลใหม่


การสร้างอีเมลใหม่

1. กดที่ปุ่ม “สร้างอีเมล"


การสร้างอีเมลใหม่

2. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อความ

       1) กรอกอีเมลผู้รับในช่อง ถึง”

       2) กรอกชื่อเรื่องอีเมลในช่อง เรื่อง”

       3) เขียนเนื้อความของอีเมล

จากนั้น ให้คลิก ส่ง” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน