การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

1. กดที่ปุ่ม “สร้างอีเมล”


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

2. กดที่ “แนบแพ้ม” 


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

3. จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด “แทรก” 


การแนบไฟล์ต่างๆ ลงในอีเมล

4. ไฟล์จะมาปรากฏที่ หน้าต่าง “ข้อความ” ตามรูปตัวอย่าง หากกรอกรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้กดที่ “ส่ง” เพื่อส่งอีเมล เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน