การกู้คืนการลบอีเมล


การกู้คืนการลบอีเมล

เข้าไปที่ Trash กดเลือกอีเมลที่ต้องการกู้คืน จากนั้นคลิกขวาแล้วจะปรากฏเมนูตามรูปตัวอย่าง กดที่ “ย้าย”  แลจะมีเมนูย่อยให้เลือก  ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะย้ายอีเมลจาก Trash(ถังขยะ)ไปไว้ที่ใด

- โฟลเดอร์อื่น.. 

- คัดลอกไปยังโฟลเดอร์..

- ย้ายข้อความในการสนทนานี้เสมอ..

รูปตัวอย่างจะเลือก "โฟลเดอร์อื่น.."


การกู้คืนการลบอีเมล

เมื่อกดเลือก โฟลเดอร์อื่น..แล้วหน้าต่าง ย้ายรายการ จะปรากฏ ให้เลือกโฟลเดอรืที่ต้องการย้ายอีเมลเข้าไปเก็บเอาไว้ (ตัวอย่างจะเลือก "กล่องจดหมายขาเข้า") เสร็จแล้วให้กด "ตกลง" อีเมลที่เลือกไว้จะย้ายไปอยู่โฟลเดอร์ที่เลือก เป็นอันเสร้จสิ้นขั้นตอน