การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox


การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox

1. กดคลิกขวาที่ "กล่องจดหมายขาเข้า" จากนั้นเลือกเมนูย่อย “สร้างโฟลเดอร์” 


การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox

2. จะมีหน้าต่าง สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปรากฏ ให้ใส่ "ชื่อ" โฟลเดอร์ที่ต้องการ (ที่หมายเลข 1) ต่อมาให้เลือก "โฟลเดอร์" ที่ต้องการจะเก็บโฟลเดอร์นี้ (ที่หมายเลข 2) จากนั้น กด "ตกลง" (ที่หมายเลข 3) รูปตัวอย่างจะใช้ชื่อ "TEST"


การสร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ใน Inbox

3. จะมีช่องปรากฏขึ้นมาที่ด้านซ้ายมือใต้ กล่องจดหมายขาเข้า เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน