การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

1. คลิกขวาที่ Search Folders และเลือก New Search Folder


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

2. เลือก “Unread mail และกด OK


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

3. โฟลเดอร์“Unread mail  ปรากฏในSearch Folders  คลิกขวา และเลือก “Add to Favorite Folders


การ Search โดย Filter (อีเมลที่ยังไม่ได้อ่าน Unread)

4. โฟลเดอร์“Unread mail   จะปรากฏในส่วน Favorite Folders