การ Search Folders (Mail either unread or flagged for follow up)


การ Search Folders  (Mail either unread or flagged for follow up)

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders  (Mail either unread or flagged for follow up)

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Mail either unread or flagged for follow up” จากนั้น กด “OK”


การ Search Folders  (Mail either unread or flagged for follow up)

3. จะเห็นว่ามีเมนู Unread or For Follow Up เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ พร้อมทั้งตัวเลขที่บอกจำนวนของอีเมลที่ติดตามและที่ยังไมได้อ่าน อีเมลทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล