การ Search Folders (Important mail)


การ Search Folders (Important mail)

1. ที่ด้านซ้ายมือ จะมีเมนู Search Folders ให้คลิกขวาที่ “Search Folders” จะมีเมนูย่อย ให้กดเลือก “New Search Folder..”


การ Search Folders (Important mail)

2. จะมีหน้าต่าง New Search Folder ปรากฏ เลือกรายการ “Important mail” จากนั้น กด “OK”


การ Search Folders (Important mail)

3. จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ Important mail เพิ่มขึ้นมาที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ และจะมีอีเมลที่สำคัญทั้งหมดปรากฏที่ช่องอีเมล