การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

1. กดคลิกขวาเลือกอีเมลที่ต้องการจะบันทึกรายชื่อ และจะมีเมนูย่อยให้กดเลือก เพิ่มลงในที่ติดต่อ Outlook”   


การบันทึกรายชื่อและอีเมลของผู้ติดต่อใหม่

2. จะมีหน้า ที่ติดต่อ ปรากฏ ให้กรอกข้อมูลของผู้ติดต่อตามที่ต้องการ หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด บันทึกแล้วปิด หน้าต่าง ที่ติดต่อ ก็จะหายไป เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน